Dlaczego odkładam zadania na później? Krótko o prokrastynacji

gru 28, 2023

Prokrastynacja to zwyczaj odkładania na później zadań, mimo istnienia intencji ich realizacji. Osoby zmagające się z prokrastynacją często odczuwają niechęć, lęk lub opór przed rozpoczęciem pracy, co prowadzi do przesuwania jej na kolejny czas. Choć prokrastynacja bywa czasem nazywana syndromem studenta, występuje u wielu ludzi, niezależnie od wieku czy zawodu.

Czy prokrastynacja oznacza, że jestem leniwy?

Istnieje jasna granica między prokrastynacją a lenistwem. Prokrastynacja to często wynik unikania zadania z powodu lęku, perfekcjonizmu czy braku motywacji. Lenistwo natomiast to brak chęci do jakiejkolwiek aktywności. Kluczowa różnica polega na tym, że prokrastynator zazwyczaj odczuwa niepokój związany z odkładaniem konkretnych zadań, podczas gdy lenistwem rządzi brak zainteresowania.

Prokrastynacja może mieć różne źródła. Często wynika z lęku przed porażką, obaw przed oceną innych czy perfekcjonizmu. Brak umiejętności zarządzania czasem, niska samoocena oraz niezdolność do określenia priorytetów to także czynniki sprzyjające prokrastynacji. Przede wszystkim z konkretnym zadaniem wiążą się jakieś trudne odczucia, mniej lub bardziej uświadomione.

Skuteczne radzenie sobie z prokrastynacją wymaga zrozumienia własnych mechanizmów działania. Warto zacząć od realistycznego planu działania, dzieląc zadania na mniejsze kroki. Ustanowienie celów krótkoterminowych i nagradzanie siebie za ich osiągnięcie może także być pomocne. Ćwiczenia relaksacyjne czy techniki mindfullness mogą pomóc w zarządzaniu stresem związanym z wykonywaniem zadań.

W skutecznym radzeniu sobie z prokrastynacją pomaga kształtowanie zdrowych nawyków. Tworzenie stałych rutyn, które sprzyjają efektywnej pracy, może znacząco zredukować skłonność do odkładania zadań na później.

Jeśli prokrastynacja staje się przeszkodą w codziennym funkcjonowaniu, warto skonsultować się z psychologiem. Specjalista może pomóc zidentyfikować główne przyczyny problemu, dostarczyć narzędzi do radzenia sobie z nim i wspomóc w rozwijaniu zdrowych nawyków. Konsultacja psychologiczna to bezpieczne środowisko, gdzie można otwarcie rozmawiać o trudnościach i wspólnie pracować nad ich rozwiązaniem.