Jak znaleźć wewnętrzną motywację do osiągania celów?

paź 30, 2023

Niejednokrotnie w życiu stawiamy sobie wiele celów, które chcemy osiągać. Chcę schudnąć, chcę ćwiczyć regularnie, chcę zaoszczędzić pieniądze to jedne z wielu dość powszechnie stawianych sobie celów przez społeczeństwo. Jak to osiągnąć? Dlaczego mi nie wychodzi? Dlaczego na początku jesteśmy zmotywowani do przygotowywania posiłków, regularnych ćwiczeń czy odkładania pieniędzy, a po krótkim czasie motywacja słabnie lub zanika i się poddajemy? Motywacja to stan gotowości do podjęcia działania i osiągnięcia celu. Jak wyznaczać cele, aby ich realizacja była przyjemna i przynosiła efekty? Oto kilka sposobów:

1. Metoda małych kroków

Kiedy dzielimy główny cel na mniejsze etapy pozwala nam to utrzymywać poziom motywacji na optymalnym poziomie, a wykonanie zadania (mniejszego etapu) przynosi poczucie satysfakcji i zadowolenia, a jednocześnie może zwiększać pokłady motywacji.

2. Własne Zasoby, takie jak wyrozumiałość i akceptacja siebie

Kiedy poznamy swoje zasoby i możliwości, ale także słabsze strony rośnie poczucie sprawczości. Zwiększone poczucie sprawczości może oddziaływać na wzrost motywacji. Niezwykle ważnym elementem jest wsparcie samego siebie, a także akceptacja tego jakimi jesteśmy. Dawanie przestrzeni na drobne potknięcia, porażki czy niezaplanowane trudności może uchronić nas przed znaczącym wpływem ich skutków na poziom motywacji.

3. Równowaga

W trudach dążenia do celów często zapominamy o dbaniu o podstawowe potrzeby fizyczne. Odpowiednia ilość snu, regeneracja, odpoczynek, odżywianie, a także stan emocjonalny – to składowe, które także biorą udział w Twoim sukcesie. Co się stanie, kiedy będziemy zmęczeni i w słabym nastroju? Prawdopodobnie nasz poziom motywacji będzie słaby. Jednak Kiedy zadbamy o podstawowe potrzeby (również te fizjologiczne jak sen, odżywianie) nasz organizm na pewno nam za to podziękuje), możemy spełniać kolejne potrzeby, a w następstwie dążyć do postawionych sobie celów.

4. Formułowanie celów

Aby utrzymać wewnętrzną motywację potrzebujemy nie tylko celu, ale też możliwości śledzenia postępów jego realizacji. Jak to zrobić? Aby zwiększyć szanse na osiągnięcie zamierzonych rezultatów cel musi być szczegółowy, dokładnie określony – określamy co chcemy osiągnąć, w jaki sposób oraz w jakim czasie. Istotne jest ustalenie mierzalnego celu, czyli takiego, w którym regularnie możemy monitorować kolejne etapy jego realizacji. Ważnym aspektem jest to, aby cel był ambitny, ale jednocześnie możliwy do zrealizowania. Co się dzieje z poziomem motywacji, kiedy mamy do wykonania proste zadanie? Zwykle jest ona na niskim poziomie, gdyż nie potrzebujemy jej zbyt wiele, aby coś osiągnąć. Często nudzimy takimi zadaniami co może przekładać się na poziom zadowolenia z siebie. Jak sobie z tym radzić? Realizacja ambitnych i atrakcyjnych celów może znacząco oddziaływać na satysfakcję z realizacji celów, a rezultaty dostarczą więcej pozytywnych emocji. Ambitnie, czyli jak? Ambitnie, czyli realnie, osiągalnie. Dlaczego należy unikać formułowania zbyt trudnych i nierealnych celów? Kiedy nie mamy możliwości lub zasobów do tego, aby coś zrealizować prawdopodobnie poziom motywacji będzie równie niski – z jakiego powodu mam zaczynać, skoro i tak mi się nie uda. Brak znaczących postępów przy realizacji nieosiągalnego celu może znacząco obniżać poziom motywacji.

A kiedy już wszystko mi się udało?

Doceń swoje małe sukcesy, które prowadzą do tych większych celów, które są w Twoim zasięgu.