Jak rozwijać swoją kreatywność i myślenie „out of the box”.

paź 1, 2023

Myślenie „out of the box” to styl myślenia, w którym odkrywamy nowe i oryginalne sposoby rozwiązywania problemów, podejść do sytuacji lub generowania pomysłów. Odnosi się również do wyjścia poza konwencjonalne, rutynowe lub tradycyjne myślenie, a zamiast tego pozwala na tworzenie nowych rozwiązań.

Ten styl myślenia polega na unikaniu wszystkiego co ogranicza lub hamuje naszą kreatywność oraz pozwala na rozbicie utartych już schematów myślowych. Obejmuje to rozważanie alternatywnych perspektyw, szukanie nowych związków między różnymi elementami, zadawanie nietypowych pytań i próbowanie nietypowych rozwiązań.

Podstawą tego stylu myślenia jest zdolność do spojrzenia na problemy z różnych perspektyw i łączenia nieoczywistych elementów w celu generowania innowacyjnych pomysłów. Często wymaga to od nas opuszczenia naszej komfortowej strefy aby pozwolić sobie na eksplorowanie nowych pomysłów czy wyzwań.

Rozwijanie kreatywności i myślenia „out of the box” może być niezmiernie ciekawym procesem. Dotyczy to również rozwijania siebie jako jednostki, która potrafi wychodzić poza schematy. Dlatego w samo podejście do eksplorowania tego stylu myślenia, może okazać się drogą do samorozwoju.

Oto kilka podstaw myślenia „out of the box”:

Pytania
Stawianie sobie pytań dotyczących różnych aspektów życia, problemów, zadań i sytuacji, pozwala na spojrzenie na siebie i swoje możliwości z różnych perspektyw. Zadając pytania innym również poszerzamy swoje horyzonty o nowe sposoby myślenia.

Dziennik
Pisanie dziennika może być skutecznym narzędziem do rozwijania kreatywności. Zapisywanie swoich myśli, obserwacji, pomysłów i doświadczeń może pomóc Ci zobaczyć związki między różnymi ideami i generować nowe pomysły.

Inspiracje
Inspiracji możemy szukać wszędzie: książki, filmy, sztuka, muzyka, podróże, rozmowy z ludźmi, itp. To jak z nich skorzystamy zależy tylko od naszej otwartości na nowe doświadczenia.

Współpraca
Pracuj z innymi osobami, które mają różne perspektywy i umiejętności. Wspólne myślenie i wymiana pomysłów mogą prowadzić do nowatorskich rozwiązań i pomysłów.

Wyobraźnia
Wyobraźnia to podstawowa umiejętność w kreatywnym myśleniu. Rozwijać możemy ją całe życie poprzez korzystanie z technik wizualnych, rozwiązywanie zagadek logicznych czy przez czytanie książek lub nawet ich tworzenie. Formy mogą być przeróżne, klucz w tym aby znaleźć taką, która będzie dawała satysfakcję.

Perspektywa
Możemy spojrzeć na problemy i sytuacje z różnych perspektyw. Czy to wcielając się w postacie, osoby dla nas ważne czy w nas samych z różnych okresów życia. Ważne jest aby nie ograniczać się do jednej perspektywy.

Strefa komfortu
Wyjście poza swoją strefę komfortu i eksperymentowanie z nowymi rzeczami może otworzyć drzwi do kreatywnego myślenia. Próbowania nowych, czasami nawet stresujących rzeczy, może przynieść zupełnie inne doznania niż się spodziewamy.

Ciekawość
Dużą wartością jest zachowanie ciekawość na temat świata i ludzi wokół Ciebie. Możemy to robić poprzez zadawanie pytań, naukę nowych rzeczy, poznawanie nowych osób. Zdecydowanie pobudza to kreatywność!

Ograniczenia
Pozwól sobie na swobodne myślenie bez ograniczeń. Nie oceniaj swoich pomysłów na wczesnym etapie. Pozwól sobie na eksplorację różnych możliwości i później dokonaj selekcji.

Systematyczność
Kreatywność i myślenie „out of the box” wymagają regularnej praktyki. Możemy tworzyć nawyki, które będą sprzyjały twórczemu myśleniu oraz dawały satysfakcję.

Pamiętaj, aby do całego procesu zmiany myślenia podchodzić stopniowo z dużą dozą cierpliwości. Otwartość pozwala na zbieranie nowych doświadczeń i pobudzenie kreatywności, co zmierza do rozwinięcia umiejętności myślenia „out of the box”. Kluczem jest ciekawość i pozwolenie sobie na jej rozwijanie.