Jak radzić sobie z trudnymi wydarzeniami życiowymi?

Jak radzić sobie z trudnymi wydarzeniami życiowymi?

Trudne wydarzenia życiowe mogą być rozumiane jako kryzysy, a definicja kryzysu podana przez Jamesa i Gillilanda (2004) określa go jako „odczuwanie lub doświadczanie wydarzenia bądź sytuacji jako trudności nie do zniesienia, wyczerpującej zasoby wytrzymałości i...