POCD oczami pacjenta

POCD oczami pacjenta

Poniższy artykuł został napisany przez pacjenta, który doświadczył POCD. Celem autora jest psychoedukacja oraz pomoc osobom cierpiącym na POCD w otworzeniu się na specjalistyczną pomoc. Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest zaburzenie, o którym mowa w poniższym artykule....