Kiedy zakupy stają się problemem?

Kiedy zakupy stają się problemem?

Powszechnie znane i rozumiane są uzależnienia od substancji psychoaktywnych, co natomiast, gdy objawy dotyczą czynności? Czy zakupy mogą być przedmiotem uzależnienia? Uzależnienie od zakupów istnieje i rozumiane jest jako kompulsywne, nadmierne i niekontrolowane...