Poczucie własnej wartości

Poczucie własnej wartości

Jest to subiektywna ocena własnych wartości oraz odbiór samego siebie. Koncepcja, która wpływa na nasze zachowanie, myśli i emocje. Silne poczucie własnej wartości sprawia, że jesteśmy pewni siebie, świadomi silnych stron i umiejętności, co przekłada się na...