Konsultacja psychologiczna

Pomoc dla każdego kto tego potrzebuje. Spotkanie z psychologiem, na którym omawiany jest dany problem, zebranie informacji na wnoszony temat oraz ustalenie drogi do jego rozwiązania.